Úvod
 • Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nechcú postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov, ktorí nás potrebujú - mobilných či imobilých, zdravých či chorých - bez rozdielu pohlavia.
 • Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nechcú postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov, ktorí nás potrebujú - mobilných či imobilých, zdravých či chorých - bez rozdielu pohlavia.
 • Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nechcú postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov, ktorí nás potrebujú - mobilných či imobilých, zdravých či chorých - bez rozdielu pohlavia.
 • Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Zariadenie pre seniorov Horný Harbok
  Miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nechcú postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov, ktorí nás potrebujú - mobilných či imobilých, zdravých či chorých - bez rozdielu pohlavia.
Zariadenie pre seniorov Horný HarbokZariadenie pre seniorov Horný Harbok, je zariadením rodinného typu. Ubytovanie v izbách s vlastnym TV a sociálnym zariadením, spoločenská miestnosť s TV, kuchynka, bezbariérový prístup, toto skvalitňuje a spríjemňuje pobyt klientov v zariadení, vytvára atmosféru domova. Toto podporuje možnosť každodenných návštev príbuzných, priateľov a známych.
Zariadenie pre seniorov Horný HarbokZariadenie pre seniorov Horný Harbok, sa nachádza v obci Radvaň nad Laborcom, ktorá leží v doline horného Laborca v nadmorskej výške okolo 226 m.n.m. Obec vznikla zlúčením dedín Nižná Radvaň, Vyšná Radvaň a Nižný Harbok. Radvaňské sídliská založili šoltýsi s valašskými usadlíkmi v polovici 14. storočia. Najstaršie správy o Radvani pochádzajú z roku 1379.

Naša odborná činnosť sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby, zabezpečujeme nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť...

Sociálne služby

V zariadení sa poskytujeme klientom stravu päťkrát denne, klienti sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách...

Ubytovanie a stravovanie

Kultúrne vyžitie a rozvíjanie záujmových činností v našom zariadení je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o seniorov...

Volný čas a záujmy

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas