Služby zariadenia

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Služby Horný Harbok - Centrum Sociálnych Služieb

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. je miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nechcú postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov, ktorí nás potrebujú - mobilných či imobilých, zdravých či chorých - bez rozdielu pohlavia.

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. sa nachádza v obci Radvaň nad Laborcom, ktorá leží v doline horného Laborca v nadmorskej výške okolo 226 m.n.m. Obec vznikla zlúčením dedín Nižná Radvaň, Vyšná Radvaň a Nižný Harbok. Radvaňské sídliská založili šoltýsi s valašskými usadlíkmi v polovici 14. storočia. Najstaršie správy o Radvani pochádzajú z roku 1379. Časť dediny patrila zemanom zo Zbudze, časť šľachticom Drugethovcom.

 

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo špecializovaného sociálneho poradenstva. V ZpS realizujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva na posúdení povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. V ZpS poskytujeme sociálne poradenstvo nielen našim klientom, ale aj potencionálnym záujemcom

Ubytovanie

Klienti sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlastným zariadením na osobnú hygienu.
Vybavenie izby: polohovacie lôžko, nočný stolík, lampa, stôl, stolička, skriňa, nástenné hodiny a TV.

Záujmová činnosť

Poskytovanie možností i pre kultúrne využitie a rozvíjanie záujmových činností v našom zariadení je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti. Kultúrno – záujmovú činnosť chápeme ako súčasť vnútorného života a jednu z foriem trávenia voľného času klientov. Naším poslaním a hlavným cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy klientov napĺňať a organizovať ich voľný čas, formovať ich správanie, rozširovať okruh poznatkov o okolitom svete.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, fyzická osoba požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

K žiadosti sú potrebné prílohy:

- rozhodnutie o dôchodku
- posudok od všeobecného lekára na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Následne od obce – mesta fyzická osoba obdrží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas