Ubytovanie a strava - obslužné činnosti

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Ubytovanie

Klienti sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlastným zariadením na osobnú hygienu.
Vybavenie izby: polohovacie lôžko, nočný stolík, lampa, stôl, stolička, skriňa, nástenné hodiny a TV.

Stravovanie

V ZpS sa poskytuje klientom strava päťkrát denne a to : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Počet odobratých jedál je predmetom dohody medzi klientom a zariadením. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy, vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa strava poskytuje a na dodržiavanie stravnej jednotky. V zariadení je možné poskytnúť aj diabetickú stravu.

Upratovanie

Text v krátkej dobe doplníme...

Pranie

Text v krátkej dobe doplníme...

Žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Text v krátkej dobe doplníme...

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, fyzická osoba požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

K žiadosti sú potrebné prílohy:

- rozhodnutie o dôchodku
- posudok od všeobecného lekára na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Následne od obce – mesta fyzická osoba obdrží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas