Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Záujmová činnosť

Poskytovanie možností i pre kultúrne využitie a rozvíjanie záujmových činností v našom zariadení je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej starostlivosti. Kultúrno – záujmovú činnosť chápeme ako súčasť vnútorného života a jednu z foriem trávenia voľného času klientov. Naším poslaním a hlavným cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy klientov napĺňať a organizovať ich voľný čas, formovať ich správanie, rozširovať okruh poznatkov o okolitom svete.

Úschova cenných vecí

Ak klient pri nástupe do ZpS, alebo počas pobytu v ňom požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky alebo peňažnej hotovosti, zariadenie mu veci uschová na základe zmluvy o úschove. Zmluvu je možné na požiadanie klienta kedykoľvek zrušiť. V prípade úmrtia sú veci v úschove predmetom dedičského konania.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, fyzická osoba požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

K žiadosti sú potrebné prílohy:

- rozhodnutie o dôchodku
- posudok od všeobecného lekára na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Následne od obce – mesta fyzická osoba obdrží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas