Základné informácie

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

 

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o.  je miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nechcú postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov, ktorí nás potrebujú - mobilných či imobilých, zdravých či chorých - bez rozdielu pohlavia.

V rámci svojej pôsobnosti poskytujeme nasledujúce služby určené § 35 zákona NR SR č448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. je zariadením rodinného typu. Útulné ubytovanie v jednoposteľových,dvojposteľových a trojposteľových izbách bunkového systému s vlastným sociálnym zariadením, s TV na každej izbe a bezbariérový prístup všade , toto všetko skvalitňuje a spríjemňuje pobyt klientov v zariadení a vytvára atmosféru ozajstného domova. Túto podporuje aj možnosť každodenných návštev príbuzných, priateľov a známych.

Individuálny prístup, vysoký štandard, profesionálna starostlivosť sú cestou k spokojnosti klientov a ich rodinných príslušníkov. Veríme, že každý si zaslúži dôstojné žitie a veríme, že svojim profesionálnym prístupom ho dokážeme poskytnúť aj vašim blízkym!

Zariadenie máme rozdelené na 3 Pavilóny

  • Pavilón A s kapacitou 40lôžok
  • PavilónB s kapacitou 12lôžok
  • PavilonCskapacitou17lôžok

Celková Kapacita zariadenia je  69 lôžok.

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. sa nachádza v obci Radvaň nad Laborcom, ktorá leží v doline horného Laborca v nadmorskej výške okolo 226 m.n.m. Obec vznikla zlúčením dedín Nižná Radvaň, Vyšná Radvaň a Nižný Harbok. Radvaňské sídliská založili šoltýsi s valašskými usadlíkmi v polovici 14. storočia. Najstaršie správy o Radvani pochádzajú z roku 1379. Časť dediny patrila zemanom zo Zbudze, časť šľachticom Drugethovcom.

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. poskytuje sociálne služby v súlade so Zákonom č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová. V zariadení pre seniorov § 35 sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej FO podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, alebo FO, ktorá  dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, fyzická osoba požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

K žiadosti sú potrebné prílohy:

- rozhodnutie o dôchodku
- posudok od všeobecného lekára na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Následne od obce – mesta fyzická osoba obdrží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas