Cenník služieb

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov platný od 01.02.2023

V zmysle § 72 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách určuje sa pre Zariadenie pre seniorov v Horný Harbok, n.o. suma úhrady za poskytované sociálne služby následovne:

Odborné činnosti:

1. Prijímateľ sociálnej služby – všetky stupne odkázanosti 0,00 €/deň

Obslužné činnosti

1. Stravovanie

  • racionálna a diabetická strava 7,00 €/deň x 30 = 210,00 €
  • stravná jednotka 4,50 €/deň
  • režijné náklady 2,50 €/deň

2. Ubytovanie 6,80 €/deň x 30 = 204,00 €
3. Upratovanie 0,60 €/deň x 30 = 18,00 €
4. Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva 0,60 €/deň x 30 = 18,00 €

Celková úhrada za odborné a obslužné činnosti 15,00 €/deň x 30 = 450,00 €

 

 

 

 


Mgr. Lenka Bezeková 
V Radvani nad Laborcom dňa 15.01.2023

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, fyzická osoba požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

K žiadosti sú potrebné prílohy:

- rozhodnutie o dôchodku
- posudok od všeobecného lekára na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Následne od obce – mesta fyzická osoba obdrží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas