Zákony SR

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok

Vyššie

Zákony SR

Zariadenie pre seniorov Horný Harbok, n.o. poskytuje sociálne služby v súlade so Zákonom č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Forma poskytovania sociálnych služieb: celoročná pobytová. V zariadení pre seniorov § 35 sa poskytuje sociálna služba FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej FO podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, alebo FO, ktorá  dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 
 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva nasledovne:

Na obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska, fyzická osoba požiada o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu a o poskytnutie sociálnej služby.

K žiadosti sú potrebné prílohy:

- rozhodnutie o dôchodku
- posudok od všeobecného lekára na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Následne od obce – mesta fyzická osoba obdrží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.


kontakty

 Pokiaľ hľadáte informácie ktoré nie sú zverejnené na tejto stránke, kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok Centrum Sociálnych Služieb - Horný Harbok
created by: Marek Sarvas